C R Y P T O D L A B S
Vô tình tìm thấy private key ví Bitcoin lưu trữ 127 BTC sau 10 năm
Vô tình tìm thấy private key ví Bitcoin lưu trữ 127 BTC sau 10 năm

Tài khoản Reddit “BitcoinHolderThankU” đã vô tình tìm thấy private key ví Bitcoin lưu trữ 127 BTC mà người này HODL từ đầu năm 2011. Theo một chia sẻ từ tài khoản Reddit “BitcoinHolderThankU”, người này có thể kiếm được khoảng 4,2 triệu USD Bitcoin (BTC) sau khi tìm thấy private key bị mất có

cryptodlabs

Là công ty phát triển các ứng dụng Blockchain và tiền điện tử hàng đầu tại Việt Nam. Với chuyên môn và kinh nghiệm, Cryptodlabs tự tin mang lại cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, thời gian phát triển nhanh và bảo mật thông tin khách hàng.